#RazemDlaUkrainy

Dwie nasze fundacje: Fundacja Rodziny Prusieckich (działająca w Poznaniu) oraz Fundacja Nasza Historia (działająca na terenie Twierdzy Modlin) zbierają fundusze na paliwo dla Ukrainy oraz zapewniają opiekę i schronienie dla osób potrzebujących pomocy.

Naszym celem jest stałe dostarczanie paliwa dla służb medycznych i uchodźców oraz zapewnienie godnego życia i schronienia osobom przybyłym z Ukrainy. Niesiemy tę pomoc, organizując kolejne transporty oraz przystosowując nasze obiekty do pomocy uchodźcom.

Udostępniliśmy ponad 100 miejsc dla osób potrzebujących pomocy w Poznaniu oraz Modlinie. Przed nami adaptacja budynku koszarowca w Twierdzy Modlin, który zapewni schronienie najpierw dla 100, a docelowo dla 500 osób.

Dziękujemy za wsparcie Prezydenta Miasta Poznania, Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego. Dziękujemy za ogromną pomoc finansową prywatnym Przedsiębiorcom, którzy wsparli naszą zbiórkę pieniężną.

Prosimy o Wasze wsparcie!

Link do zrzutki na paliwo służb medycznych i uchodźców z Ukrainy:
https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy/s/PaliwoDlaUkrainy

Link do zrzutki na przygotowanie miejsc noclegowych dla uchodźców w Twierdzy Modlin:
https://zrzutka.pl/bw98bb

Dane do przelewu PL:

Fundacja Rodziny Prusieckich
Santander Bank Polska
SWIFT – WBKPPLPP
IBAN – PL83 1090 1463 0000 0001 4877 8980

Dane do przelewu EUR:

Fundacja Rodziny Prusieckich
Santander Bank Polska S.A.
PL 38 1090 1463 0000 0001 4992 8173

SWIFT – WBKPPLPP

Media o naszych działaniach

Gazeta Wyborcza
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28178717,wojna-na-ukrainie-szybki-remont-zabytkowej-twierdzy-modlin.html

Portal Onet.pl
https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/pomoc-dla-ukrainy-twierdza-modlin-szykuje-koszary-dla-uchodzcow/cekybfb

Radio Eska
https://www.eska.pl/warszawa/twierdza-modlin-otwiera-sie-dla-uchodzcow-miejsca-noclegowe-moga-powstac-nawet-w-koszarach-aa-ZZvo-e96v-XxDF.html

Portal Wirtualny Nowy Dwór
https://wirtualnynowydwor.pl/koszary-twierdzy-modlin-przyjma-uchodzcow-z-ukrainy/

Radio dla Ciebie
https://www.rdc.pl/informacje/uchodzcy-w-koszarach-obronnych-twierdza-modlin-z-pomoca-ukrainie/

 #TogetherForUkraine

Two of our foundations: the Prusiecki Family Foundation (operating in Poznań) and the Our History Foundation (operating at the Modlin Fortress) raise funds for fuel for Ukraine and provide care and emergency accommodation for those in need of help.

Our goal is to continuously provide fuel for medical services and refugees and to provide a comfortable life and emergency accommodation for people arriving from Ukraine. We carry this aid by arranging more transports and adapting our facilities to help refugees.

We have made available over 100 places for those in urgent need of help in Poznan and Modlin. We are ahead of the adaptation of the barracks building in the Modlin Fortress, which will provide shelter first for 100 and finally for 500 people.

We thank the President of Poznań, the Governor of Tarnowo Podgórne Commune and the Mayor of Nowy Dwór Mazowiecki for their support. We would like to thank private companies who have supported our fundraising for their huge financial help.

We ask for your support!

Link to the drop for fuel medical services and refugees from Ukraine:
https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy/s/PaliwoDlaUkrainy

Link to the fundraising for the preparation of accommodation for refugees in the Modlin Fortress:
https://zrzutka.pl/bw98bb

Bank transfer details PL:

Fundacja Rodziny Prusieckich
Santander Bank Poland S.A.
SWIFT – WBKPPLPP
IBAN – PL83 1090 1463 0000 0001 4877 8980

Bank transfer details EUR:

Fundacja Rodziny Prusieckich
Santander Bank Poland S.A.
PL 38 1090 1463 0000 0001 4992 8173

SWIFT – WBKPPLPP

Media coverage of our activities:

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28178717,wojna-na-ukrainie-szybki-remont-zabytkowej-twierdzy-modlin.html

https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/pomoc-dla-ukrainy-twierdza-modlin-szykuje-koszary-dla-uchodzcow/cekybfb

https://www.eska.pl/warszawa/twierdza-modlin-otwiera-sie-dla-uchodzcow-miejsca-noclegowe-moga-powstac-nawet-w-koszarach-aa-ZZvo-e96v-XxDF.html

https://wirtualnynowydwor.pl/koszary-twierdzy-modlin-przyjma-uchodzcow-z-ukrainy/

https://www.rdc.pl/informacje/uchodzcy-w-koszarach-obronnych-twierdza-modlin-z-pomoca-ukrainie/